پاک کردن لکه قطره آهن از روی فرش

روش پاک کردن قطره آهن به صورت ذیل می باشد چه روی لباس و چه روی فرش.

 

1-مقداری لیموی تازه یا آب لیمو را روی لکه ریخته، با استفاده از یقه شور نرم چند بار روی آن بکشید در عین حال هنوز ممکن است مقداری از لک به صورت کم رنگ روی لباس باقی بماند

2-در این صورت مقداری لکه بر لباس روی آن ریخته و طبق دستور العمل روی قوطی عمل شستشو را انجام دهید. در صورتی که بعد از این مرحله باز لکه کاملا برطرف نشده باشد، مالیدن آب لیمو و شستن لباس را تکرار کنید و این کار را تا پاک شدن کامل لکه ادامه دهید

3-چنانچه مقدار قطره آن قدر زیاد بوده که هنوز کاملا برطرف نشده است، از لکه برهای دیگر استفاده کنید تا به نتیجه دلخواه رسیده، بتوانید از لباس کودک مجددا استفاده کنید.

 


پاک کردن لکه قطره آهن از روی فرش


اشتراک گزاری
22953
مشاهده


;