راه شناخت فرش اکریلیک

خرید فرش صد درصد آکریلیک برای شناختن یک فرش ماشینی ۱۰۰درصد اکریلیک باید به چه نکاتی توجه کرد. نخ های مورد استفاده شده دریک فرش ماشینی ۱۰۰درصد اکریلیک: نخست نخ بوم فرش می باشد که صددر صد از جنس پنبه باشد. دوم نخ پود که به صورت افقی می باشد از جنس جوت یا کنف باشد. سوم نخ ریشه که صددر صد از جنس پنبه می باشد که به صورت دانه دانه در انتهای هر فرش می باشد چهارم نخ خاب فرش می باشد که از جنس اکرلیک می باشد پنج جنس نخ دوخت لب فرش در کناره های فرش که معروف به زیگزاگ می باشد ازجنس آکریلیک می باشد . حال به تفاوت فرش های ماشینی ۱۰۰درصد اکریلیک با فرش های درصد دار(که ترکیبی از اکریلیک با بی سی اف) یا فرش های کامل بی سی اف می رسیم. از لحاظ دوام و طول عمر, فرش های اکریلیک دارای طول عمر بالاتری نسبت به فرش های بی سی اف یا درصد دار می باشد. از لحاظ کوتاه شدن (آبرفتگی),به مرور زمان بر اساس مدت مورد استفاده قرار گرفتن یا(پا خوردگی)به مقدار بسیار کم یا ناچیزی می باشد که به حساب نمی آید ولی مابقی فرش ها به صورت قابل ملموسی مشاهده میشود بطوریکه بعد از مدتی شاهد کج یا کوتاه شدن قد یا پهنای فرش خواهیم بود. از لحاظ شستشو و در معرض نور قرار گرفتن در فرش های اکریلیک شاهد هیچ گونه تغییری نمی باشیم ولی این قضیه در فرش های نامرغوب بی سی اف یا درصد دار بالعکس می باشد که رخ فرش از بین می رود. فرش های اکرلیک مقاومت بسیاری در برابر گرمای مستقیم را دارا می باشند به طوری که یکی از ویژگی های که فرش اکریلیک رو از سایر فرشها متمایز می کند تست گرما می باشد به طوریکه می توان اتوی داغ را روی فرش گذاشته بدون تغییر برداشت ولی در مابقی فرش ها براثر قرار گرفتن در برابر گرما دچار فرورفتگی می شود و فرش سوراخ شده و ازبین می رود. از لحاظ سایش فرش اکریلیک دچار تغییر نمی شود ولی بی سی اف دچار خوردگی یا پوسدگی به مرور زمان می شود. از لحاظ زیبایی فرش اکرلیک قابل قیاس با فرش های درصد دار یا بی سی اف نمی باشد. یکی از عیوب فرش های ماشینی پرزدهی فرش ها می باشد که تولید کنندگان فرش ماشینی اقداماتی برای رفع عیب یاد شده انجام داده اند. فرش ماشینی به صورت رویه به رویه ( فیس تو فیس) در دستگاه بافته می شود که بیشترین کاربرد را دارا می باشند دارای عیب یاد شده می باشد که استفاده از بهترین مخلوط الیاف (طول و ظرافت)، استفاده از مقدار بهینه آب و روغن به کار رفته در مرحله آماده سازی الیاف، تنظیمات مناسب دستگاه ها در سالن ریسندگی، تاب مناسب نخ، تثبیت حرارتی مطلوب، استفاده از آهار مناسب و توجه به بهترین شرایط تکمیل و عدم استفاده از الیاف ضایعاتی می تواند در بهبود عیب یاد شده موثر باشد
راه شناخت فرش اکریلیک


اشتراک گزاری
8496
مشاهده


;