ریشه بافی فرش دستبافت

رفو و یا ریشه بافی به ۳ طریق متفاوت انجام می شود که به شرح زیر می باشد : ۱٫ریشه بافی به روش بطلمه ۲٫ریشه بافی به روش مغزی ۳٫۳٫ریشه بافی به روش متصل این سه روش متداول ترین روش هایی می باشد . که در اکثر تعمیرات فرشها انجام میشود . و تمامی کارشناسان زبده فرش این سه روش رو پیشنهاد میکنن . ابتدا در مورد انواع ریشه بافی و یا رفوگری فرش توضیح میدهیم . ۱٫روش بطلمه ( رفوگری ) این روش یعنی روش بطلمه بیشتر مواقع در سر قالیهایی صورت می گیرند که از نظر ریز بافت با رج شمار بالا هستند ، یا به سبب سفت بودن قالی سوزن در داخل فرش به سختی وارد می شود . به همین منظور جهت جلوگیریاز ترکیدگی ریشه ها و از هم پاشیدن گره ها در هنگام حرکت سوزن و نخ چله مناسب با قالی، از این روش استفاده می شوند. ۲٫ روش مغزی: اگه در این روش بطلمه تعمر کاران زبده نباشند . حتما کار اونجوری که باید پیش نمیره . و تعمرات فرش به خوبی انجام نخواهد گرفت . البته ناگفته نماند که ما بهترینها رو برای این کار داریم . قالی را مانند آماده کردن قالی در ریشه ریشه بافی به روش بطلمه آماده می کنن       بهترین قالیشویی دراصفهان، قالیشویی خوب دراصفهان  ،قالیشویی دراصفهان، قالیشویی در احمداباد اصفهان  ،  
ریشه بافی فرش دستبافت


اشتراک گزاری
12971
مشاهده
برچسب


;