گردگیری فرش درمنزل

اموزش گردگیری فرش درمنزل قبل از شستشوی فرش غبارگیری به دو روش انجام می شود: ۱- غبارگیری معمولی: در غبارگیری معمولی فرش را می تکانند و یا با چوب بر پشت قالی می کوبند تا گرد و خاک آن خارج شود. سپس با جارویی زبر (همان جاروهای چوبی که در منزل همه موجود است) آن رامی روبند. این کار نباید موجب گسیختگی تار و پود قالی شود و به بافت آن لطمه بزند. کوبیدن فرش بر زمین از جمله کارهای نادرستی است که جهت تمیز کردن آن به کار می رود. ۲- غبارگیری مکانیکی: این کار در کارخانجات، بسته به کیفیت فرش صورت می گیرد و در منزل مقدور نیست. فرش هایی که دارای گرد و غبار هستند، قبل از شستشو حتما باید غبارگیری شوند، چرا که هنگام شستشو گرد و غبار در ته گره (محل تماس گره با تار و پود) باقی مانده خوب تمیز نمی شوند و باعث پوسیدگی فرش می گردد. (در واقع تبدیل به گل شده و در مغز فرش باقی می ماند). بهترین قالیشویی در اصفهان،قالیشویی در ملک شهر اصفهان،قالیشویی در بهارستان اصفهان
گردگیری فرش درمنزل


اشتراک گزاری
6890
مشاهده


  • محسن صادقی 6 سال قبل قالیشویی ممتاز یکی از بهترین فقالیشویی در اصفهان میباشد شستشوش حرف نداره پاسخ
  • محمد ملکی 6 سال قبل قالیشویی ممتاز فرشها را مثل روز اول تمیز میشوره پاسخ
;