قالیشویی با دستگاه های به روز در اصفهان

مژده به همشهریان اصفهانی خدمت قالیشویی با دستگاه های به روز در اصفهان را از ما بخواهید و در صورت رضایت هزینه پرداخت کنید

همشهریان اصفهانی عزیز خدمات قالیشویی در اصفهان را از ما بخواهید
ما در کنار شما هستیم و بهترین نتیجه را برای شما فراهم میکنیم

فرش های دستبافت را به روش سنتی با توجه به تار و پود فرش انجام میدهیم و فرش های صنعتی با دستگاه های به روز 

پس از تماس با ما به سرعت سرویس حمل و نقل ما در محل مورد نظر شماست و پس از شستشو فرش و پاکیزگی 100 درصد در محل مورد نظر شما تحول بگیرید.

خدمات ما در تمام نقاط اصفهان انجام میشود 

قالی های خود را به قالیشویی معتبر ممتاز بسپارید


قالیشویی با دستگاه های به روز در اصفهان


اشتراک گزاری
2723
مشاهده;