ترمیم و رفوگری فرش های کهنه وپاره

عملیاتی که به نوعی در تکمیل و یا رفع نواقص فرش انجام می پذیرد زیر پوشش رفو گری قرار میگیرد. روفوگری کاریست که معمولا نیازمند مهارت خاص و تجربه کافی میباشد و افرادی که در این زمینه فعالیت دارند باید دارای سابقه طولانی در بافت، رنگرزی، شناخت رنگ و مواد اولیه فرش داشته باشند. معمولا عملیات تکمیلی و رفو برروی فرشها برای رفع عیوب ناشی از بیدخوردگی، پارگی، پوسیدگی، ساییدگی و سوراخ شدن انجام می پذیرد. این موارد بیشترین آمار را در بین صدمات فرش دستبافت، به خود اختصاص داده اند. به این منظور تا جایی که امکان پذیر است باید فرش را در مقابل این خطرات با رعایت اصولی ایمن نمودم.  قالیشویی ممتاز این کار رابرای شما بصورت کاملا تخصصی انجام میدهد رفوگری فرش در اصفهان،بهترین قالیشویی در اصفهان،قالیشویی در اصفهان،قالیشویی اصفهان بهترین قالیشویی دراصفهان ،قالیشویی دراصفهان
ترمیم و رفوگری فرش های کهنه وپاره


اشتراک گزاری
9478
مشاهده


;