خشک کردن فرش در قالیشویی

راهکارهای آبگیری فرش در قالیشویی متخصصان قالیشویی ممتاز قبل از سپردن فرش به دستگاه های آبگیر اقدام به بررسی پوسیدگی فرش می کنند و اگر احتمال پارگی وجود داشته باشد به شکل سنتی و آویزان کردن برای مراحل خشک کردن اقدام می کنند. فرش هایی که دارای پوسیدگی های خیلی خفیف هستند، با دور چرخش کمتر دستگاه آبگیر قالیشویی خشک می شوند. فرش هایی که احتمال رنگ پس دادن و تغییر رنگ در آن ها وجود دارد، روی فرش مواد تثبیت کننده رنگ پاشیده می شود تا جلوی رنگ دهی آن گرفته شود. به طور کلی نتیجه ای که می توان گرفت این است که در شستشوی فرش های ماشینی یا فرش های دستبافت، روش های آبگیری سنتی باعث ماندن زردآب و آب کثیف در فرش شده و علاوه بر زرد بودن فرش پس از شستشو، فرش کمی هم بو می دهد اما با راهکارهای صنعتی و ماشینی شستشوی فرش در کارخانه قالیشویی این اتفاق نخواهد افتاد. البته همه کارخانه های قالیشویی موظف به بررسی فرش تحویلی از سوی مشتری بوده و اگر فرش ماشینی یا دستباف دارای پوسیدگی های شدید باشند باید این مساله را به مالک فرش یادآوری کنند و در صورت رضایت مشتری باید فرش وارد مراحل شستشو شود. در غیر این صورت هر گونه اتفاقی که بیافتد مسئولیت آن با کارخانه قالیشویی می باشد.   ، قالیشویی معتبر در اصفهان  ،قایشویی قیمت مناسب در اصفهان ،بهترین قالیشویی در اصفهان ،قالیشویی خوب در اصفهان قالیشویی  در اصفهان ،قالیشویی باکیفیت عالی در اصفهان
خشک کردن فرش در قالیشویی


اشتراک گزاری
8002
مشاهده


;