تطهیر فرش نجس

پرسش : لطفا بصورت کلی و جامع بفرمایید که فرش و مکان نجس را چگونه می توان تطهیر کرد؟ پاسخ : ابتدا عین نجاست را برطرف نمایید. اگر آب قلیل است مقداری آب روی آن قسمت بریزید بگونه ای که محل نجس شده را در برگیرد و کمی آب را حرکت دهد و بعد با دستمالی آن آب را جمع کنید. بدین ترتیب آن قسمت پاک می شود اما دستمال و دست و ظرفی که دستمال در آن قرار می گیرد نجس است و اگر با آب لوله کشی بشویید همین مقدار که آب، محل نجس شده را فرا بگیرد و کمی آب را حرکت دهد پاک می شود. و بهتر این است که غساله آن با دستمال و امثال آن جمع شود.    بهترین قالیشویی در اصفهان ، قالیشویی در اصفهان ، قالیشویی اصفهان ، قالیشویی خوب در اصفهان ، قالیشویی نمونه در اصفهان ، قالیشویی معتبردر اصفهان ، قالیشویی در رهنان اصفهان  
تطهیر فرش نجس


اشتراک گزاری
6409
مشاهده


;